Home

“Năm tháng phồn hoa trôi như mộng.
Người nợ tình ai một đoá Châu Sa?

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản

Bản Tôn Muốn Song Tu

Huyết Báo – Phần I: Truy

[Edit|Hoàn] Trường Phiêu Bạc

[Edit] Sau Khi Cảm Hóa Vai Chính Thất Bại Thì Làm Gì?

[Edit] Nhật Ký Sinh Tồn Chốn Hoàng Cung

[Nhật Ký Sinh Tồn Chốn Hoàng Cung] Chương 19:

Edit: BunBeta: Tiểu Vũ Chương 19: Toàn Già (nhị) Quá nửa đêm, không biết Lâu Quan Tuyết đã ngủ chưa, trái lại là Hạ Thanh đã buồn ngủ tới díp mắt lại. Cảm xúc dao động quá thất thường nên hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau,Đọc tiếp “[Nhật Ký Sinh Tồn Chốn Hoàng Cung] Chương 19:”

[Bản Tôn Muốn Song Tu] Chương 4:

Tác giả: Lam Vũ Công Tử “Đứa trẻ này, hoặc sẽ trở thành nhất thế tông sư, tiền đồ vô lượng, hoặc biến thành ma đầu lãnh huyết vô tình.” __________________ Chương 4: Bổn thiếu gia rất thích gương mặt mới. Nhược Hàn cứng đầu cứng cổ không chịu rời đi, dầu muối không ăn,Đọc tiếp “[Bản Tôn Muốn Song Tu] Chương 4:”

[Bản Tôn Muốn Song Tu] Chương 3:

Tác giả: Lam Vũ Công Tử “Đại thần Ông Già Mày: ……… Không thể tìm được tiếng nói chung với đám fanti.” __________________ Chương 3: Quần bông nhỏ tri kỷ của bổn tiên quân. Kỳ thực Vũ Triêu Quân hoàn toàn không nghe được lời hắn nói, khoảnh khắc y nhìn thấy gương mặt vừaĐọc tiếp “[Bản Tôn Muốn Song Tu] Chương 3:”

Create your website with WordPress.com
Bắt đầu